W religijnym sensie, synagoga nie jest sama w sobie, jako budynek miejscem świętym - miejscem obecności Bożej. Czyni ją takim dopiero ''minyan'' - kworum dziesięciu Żydowskich mężczyzn, w wieku przynajmniej 13 lat. W Judaizmie istniały tylko dwie Świątynie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Pierwsza Świątynia, zbudowana na polecenie króla Dawida, przez jego syna Salomona około 1000 r. p.n.e. Świątynia ta została zburzona na polecenie króla Babilonu, Nebuchadnezzara w 586 r. p.n.e. Druga Świątynia powstała niedługo po pokonaniu Babilończyków przez Persów w 538 r. p.n.e.  i powrocie Żydów z wygnania do Jerozolimy. Ale i ona została zniszczona w roku 70 n.e., po stłumieniu przez Rzymian powstania Zelotów. Obie świątynie stały na Wzgórzu Świątynnym, na którym dziś znajdują się słynne Islamskie meczety Al.-Aqsa  i Kopuła Na Skale. Z czasów Świątyń pozostała do naszych czasów słynna Ściana Płaczu. Synagogi były i są miejscem spotkań, modłów, nauki i miejscem w którymkwitło bogate życie społeczności Żydowskiej. W ciągu wielu setek lat trwającej diaspory, niektóre synagogi stały się ciekawymi i pięknymi obiektami.

            We wnętrzu synagogi znajdują się dwie oddzielone od siebie części: jedna przeznaczona dla kobiet, druga dla mężczyzn. W centralnej części synagogi znajduje się charakterystyczne podwyższenie lub pulpit, zwany ''bimą''. Jest to miejsce, skąd odczytuje się wiernym Torę. Tora przechowywana jest w miejscu zwanym ''Aron Hakodesz'', zbudowanym na pamiątkę Arki Przymierza. ''Aron Hakodesz'' - to wnęka lub szafa zasłonięta specjalną zasłoną, zwaną ''Parochet''. Na pamiątkę Świątyni Jerozolimskiej, Aron Hakodesz umieszczany jest zawsze na wschodniej ścianie synagogi. Tuż przed Aron Hakodesz umieszczony jest mniejszy pulpit, z którego chrzan (kantor) przewodzi nabożeństwu. Fragmenty Tory. Fragmenty Tory mogą być odczytywane z ''bimy'' przez każdego mężczyznę zgromadzenia, ale najczęściej czyni to ''kore'' (lektor). Wokół ''bimy'' i

pulpitu, w kierunku wschodnim, ustawione są stoły i ławki dla wiernych .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Modlitwa Żydów w synagodze

Zwoje Tory

Na środku synagogi znajduje się charakterystyczne podwyższenie z pulpitem, zwane bimą.


Tora przechowywana jest w miejscu zwanym Aron Hakodesz, zbudowanym

na pamiątkę Arki Przymierza. Zasłonięta jest specjalną zasłoną, zwaną

Parochet. Umieszczana jest zawsze na wschodniej ścianie synagogi.

W dużych i bogatych synagogach Bima jest duża i bogato zdobiona.

Arka Przymierza - drewniana skrzynia obficie pozłacana, zbudowana ok.1500 r. p.n.e. przez

Mojżesza na polecenie Boga, w której przechowywano kamienne tablice z tekstem Dekalogu.

Anioł (Cherub) - dwa takie złote Cheruby znajdowały się na 

Arce Przymierza i zakrywały ją skrzydłami. 

W synagodze

Kipa (jarmułka) noszona przez Żydów