W odległości 8 km na południe od Jerozolimy, na obszarze Zachodniego Brzegu zajętym przez Izrael, w pagórkowatym pejzażu leży mała mieścina Betlejem. Mieszkają tu zarówno chrześcijańscy, jak i muzułmańscy Arabowie. Tu Jezus przyszedł na świat. Cesarz August  w 7 r. p.n.e. wydałnakaz spisu powszechnego mieszkańców Palestyny. Z tego powodu Józef z Nazaretu musiał udać się do miejsca swojego urodzenia, do Betlejem. Towarzyszyła mu poślubiona wcześniej Maria. Ponieważ brak było miejsca w domu krewnych, Józef z Marią zatrzymali się w grocie stajennej. Tu narodził się Jezus - zgodnie z badaniami historyków - już      w 7 r. p.n.e.

             Najświętszym miejscem w Kościele Bożego Narodzenia na Manger Square jest sama Grota długa na 12 m i szeroka na 4 m. Prowadzą do niej schody z dwóch stron prezbiterium kościoła. Pod ołtarzem Narodzenia w Grocie zaznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa srebrną gwiazdą  z napisem ''Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est'' (tutaj narodził się Jezus Chrystus z Marii Dziewicy). Do Groty przylega inna mniejsza pieczara, tzw. Grota Żłobka, w której pasterze oddali hołd Dzieciątku. Można tu zobaczyć żłobek wykuty w skale naprzeciwko ołtarza Trzech Króli. Pod podłogą kościoła Bożego Narodzenia mieszczą się inne groty: duża pieczara z kaplicą św. Józefa, Grota Niewiniątek, Dzieci płci męskiej, wymordowanych na rozkaz Heroda. W Muzeum Starego Betlejem można zobaczyć dawne meble i stroje, a także wyroby rzemiosła artystycznego z XIX wieku. Mieszkańcy Betlejem żyją z rolnictwa, hodowli bydła i turystyki, czego świadectwem są między innymi liczne sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami.

Widok na Betlejem, biblijne miejsce narodzenia Jezusa, dzisiaj oddzielone od Jerozolimy murem

i pilnie strzeżoną granicą.

Bazylika Narodzenia w Betlejem

Jedno z wejść do Bazyliki Narodzenia.

Przed Bazyliką Narodzenia

Widok na Betlejem z placu przed Bazyliką

Wnętrze Bazyliki Narodzenia

Wnętrze Bazyliki, której historia sięga 326 r., kiedy to Konstantyn Wielki rozpoczął budowę.

Wejście do Groty Narodzenia, do której prowadzą schody z dwóch stron prezbiterium kościoła.

W Grocie Narodzenia, długiej na 12 m i szerokiej na 4 m..

Wnętrze Groty Narodzenia pod Bazyliką.

 

Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa - srebrna gwiazda pod Ołtarzem Narodzenia.