Przy ulicy King George V w Zachodniej Jerozolimie znajduje się Klasztor Ojców Syjonu    i  Park Niepodległości z zachowaną cysterną z czasów starożytnej Jerozolimy. W pobliżu ulicy Ben Zev ma swą siedzibę Klasztor Krzyża Świętego wzniesiony w XI wieku. Jest to potężna warownia klasztorna, w której centrum, wśród dziedzińców i tarasów, znajduje się kościół przykrytym kopułą. W tej części Jerozolimy znajduje się także dzielnica rządowa i Kneset.