Stare Miasto, leżące we wschodniej części Jerozolimy, nadal otaczają w całości mury obronne, które wzniósł w XVI w. sułtan osmański Sulejman Wspaniały. Całkowity obwód tego muru wynosi 13 km, wysokość zaś 13 m. Obwarowanie stanowią 34 wieże i 8 bram.

Wejście od wschodu prowadzi przez Bramę Jafy i za jej progiem rozpoczyna się bajecznie kolorowy świat Orientu. Trudno się oprzeć sile przyciągania sklepików arabskich gnieżdżących na ulicy Dawida i na przyległych zaułkach . Ulicą Dawida dochodzimy do potężnej, starej Cytadeli, zwanej również Wieżą Dawida. Zabezpieczała ona wzniesiony przez Heroda około 24 r.  p.n.e. wspaniały pałac. Rzymianie zamienili Cytadelę na koszary. Dzisiejsza twierdza pochodzi z wieku XIV. Mieści się tutaj Muzeum wieży Dawida.

 

 

 

Jerozolima - Stare Miasto.

 

Cytadela, zwana Wieżą Dawida

Stare Miasto

Mury miejskie w okolicy bramy Jafy i Cytadeli Dawida

Fragment murów miejskich.


Brama Dawidowa nazwana od imienia biblijnego króla Dawida, którego grób znajduje się

w synagodze pod salą górną Wieczernika. W średniowieczu nazwana była Bramą Dzielnicy Żydowskiej.


Brama Gnojna - to przez nią wchodzą w obręb murów starego miasta ortodoksyjni Żydzi,

udający się pod Ścianę Płaczu.

Brama św. Szczepana, zwana też Bramą Lwów -  jest jedyną

 bramą od strony wschodniej starej Jerozolimy. W pobliżu tej

bramy ukamienowany był św. Szczepan.

Brama Jafska - o budowie zygzakowej, wybudowana w 1588 r.

W 2000 r. wjechał przez nią papież Jan Paweł II.

Brama Nowa (otwarta w 1889 r.) - umożliwiała lepszą komunikację pomiędzy instytucjami chrześcijańskimi,

klasztorami i patriarchatami, mającymi swoje siedziby poza murami starego miasta Jerozolimy.

Brama Heroda - bierze swą nazwę od imienia króla, budowniczego świątyni jerozolimskiej.

Arabowie nazywają ją Bramą Kwiatów, ze względu na kamienne ozdoby umieszczone

w jej zewnętrznym frontonie.

Brama Damasceńska - pochodzi z czasów Sulejmana Wspaniałego i była oficjalnym wejściem

na teren Jerozolimy dla znakomitych gości i pielgrzymów. W starożytności przez tą bramę wyruszali

podróżni udający się do Damaszku.


Brama Damasceńska

            Złota Brama - zamurowana w 1530 r.

 

Fragment Starego Miasta z murami obronnymi.

Uliczka Starego Miasta.

Na bazarze Starego Miasta

Życie codzienne w Jerozolimie

Handlarz i jego towary przed Bramą Damasceńską.

Zakupy na Starym Mieście

Życie codzienne  na Starym Mieście.

Fragment Starego Miasta.