Jerycho jest położone w Dolinie Jordanu. Jego oaza, niczym zielony kobierzec, rozciąga się w depresji Morza Martwego, która wynosi - 400 m p.p.m. i jest największą na całej kuli ziemskiej. Przemierzając drogę o długości 30 km z Jerozolimy do Jerycha  odczuwa się różnicę poziomu wynoszącą 1000 m. Ta część Doliny Jordanu leży w strefie klimatu tropikalnego. Jerycho już  w czasach starożytnych znane było z urodzajności. Ziemia oazy jest nawadniana przez wiele źródeł, stąd kwitną tu plantacje pomarańczy, bananów i daktyli. Jerycho jest też nazywane ''Miastem Palm''. W czasie lata klimat tutejszy jest bardzo gorący i wilgotny, natomiast w ciągu okresu zimowo - wiosennego ciepły. Wiosną Jerycho oczarowuje przybyszów pięknem i zapachem kwiatów. Wydaje się więc, że wybór tego miejsca pod budowę najstarszego skupiska miejskiego, w starożytności był słuszny. Ok. 7800 r. p.n.e. było tu miejsce kultu religii pierwotnych i osada na terenie ok. 4 ha była obwarowana wieżami obronnymi . Od 4-tego tysiąclecia p.n.e. do 1580 r. p.n.e. Jerycho było stale zasiedlone. Około 1250 r. p.n.e. w czasie zdobywania Kanaanu przez Jozuego, Jerycho zostało całkowicie zniszczone. Według Biblii otoczone było potężnym murem , który runął od dźwięku trąb oblegających miasto Izraelitów. Jozue obłożył miasto klątwą, mówiąc; ''Niech będzie przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudować miasto Jerycho:  Za cenę życia swego pierworodnego syna założy fundamenty, za cenę życia najmłodszego syna postawi bramy''. Ponownie zostało Jerycho zasiedlone przez powracających  z niewoli uchodźców żydowskich.

            Słowa Jozuego spełniły się na synach Hiela z Betel, który podniósł z gruzów Jerycho. Na prośbę mieszkańców prorok Elizeusz uzdrowił wody miejscowego źródła  niezdatne do picia, wrzucając doń sól. Źródło to do dzisiejszego dnia nosi imię proroka, a jego woda użyźnia oazę. Jezus wiele razy przechodził przez Jerycho. Najprawdopodobniej tutaj, podczas ostatniej podróży do Jerozolimy, wypowiedział słowa: ''Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie''.    W Jerychu Jezus uzdrowił człowieka ociemniałego. Tutaj spotkał Zachariasza, który wspiął się na sykomorę, aby zobaczyć Pana. Jezus zawołał do niego: ''Zachariaszu zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu''. Rzymscy legioniści zburzyli miasto w czasie pierwszego powstania żydowskiego, a w 638 roku wkroczyły tu wojska muzułmańskie. W czasie wypraw krzyżowych Frankowie władali Jerychem przez kilka lat, a po zdobyciu miasta w 1187 roku przez Saladyna, nastąpił kolejny jego upadek .

            W 1948 roku ta niewielka miejscowość przypadła Jordanii. W 1967 roku Izraelczycy ponownie zdobyli Zachodni Brzeg Jordanu i trzymają go w swoich rękach do dziś. Jesienią 1994 roku do Jerycha przyjechał  Yassir Arafat, aby tu, dzięki częściowej autonomii poczynić pierwsze kroki do ustanowienia państwa palestyńskiego. Jerycho stało się oficjalną stolicą terenów autonomicznych. Powstały tu gmachy administracji tych terenów, a turystycznie dotychczas nie wykorzystywane z powodu Intifady miasto stało się znów atrakcyjne. Jerycho jest przepięknym, kipiącym zielenią miastem - oazą. Mieszka tu ok. 7000 mieszkańców, głównie Arabów. Liczne źródła słodkiej wody umożliwiają duże zbiory owoców cytrusowych, daktyli i bananów. Pełne uroku restauracje i kawiarnie ogrodowe otaczają rynek. Po śmierci Yassira Arafata i wyborach do parlamentu w Ramallah, nowi palestyńscy deputowani, w większości  z terrorystycznego Hamasu, zostali oficjalnie zaprzysiężeni 18 lutego 2006 roku. Nie chcą oni rozmawiać z Izraelem. Jak tylko Hamas utworzy nowy rząd, Izrael zablokował przelewy palestyńskich pieniędzy dla Autonomii. Wg Izraela, przejęcie władzy przez Hamas, Autonomia Palestyńska staje się w praktyce Autonomią Terrorystyczną. Izrael tego nie zaakceptuje - mówił na niedzielnym (19.02.2006 r.) posiedzeniu gabinetu wicepremier Izraela Ehud Olmer. Izraelski rząd nie zdecydował się na razie na zamknięcie granicy dla kilku tysięcy palestyńskich robotników ze Strefy Gazy, którzy pracują w Izraelu, ale zamknął ją dla mieszkających tam deputowanych Hamasu.

Jerycho położone jest w dolinie Jordanu.

Okolice Jerycha.

Jerycho - droga do Morza Martwego

 

Meczet w Jerychu.

Arka Przymierza pod murami Jerycha.

(obraz Jacquesa z ok. 1425 r.)

Jerycho - w głębi widać Górę Kuszenia

Jerycho - 400 m. p.p.m.

 

W Jerychu - przepiękne  kwiaty.

Jerycho -na parterze - bufet, piętro - apartament letni Arafata.