Jerozolima jest świętym miastem Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Tu znajdują się najważniejsze sanktuaria trzech wielkich religii monoteistycznych świata. Pod Ścianą Płaczu - jedyną pozostałością Drugiej Świątyni - modlą się Żydzi. Powyżej Ściany Płaczu, na Placu Świątynnym znajduje się wspaniała świątynia Kopuła Na Skale. Świątynia ta przypomina o tym, że Mahomet tu wstąpił do nieba. Nieopodal, na Placu Świątynnym znajduje się meczet Al. Aqsa pod srebrną kopuła pięć razy dziennie modlą się wyznawcy islamu. Niedaleko wreszcie chrześcijańscy pielgrzymi ciągną drogą krzyżową, śladami Męki Chrystusowej aż do kościoła Grobu Świętego. Wszystkie te miejsca kultu leżą w obrębie Starego Miasta tak blisko siebie, że dla ich zwykłej egzystencji - jak nigdzie indziej na świecie - konieczna jest duża doza tolerancji. Podobnie dzielnice żydowska, chrześcijańska i arabska wraz ze swoimi synagogami, kościołami i meczetami graniczą ze sobą niczym od siebie nie oddzielone.

Jerozolima widziana z Doliny Cedronu.