Kościół Błogosławieństw

Na szczycie Góry Błogosławieństw, nad Jeziorem Galilejskim, wznosi się Kościół Błogosławieństw, wybudowany w latach trzydziestych XX wieku, przez włoskie towarzystwo misyjne. Ten harmonijny, ośmioboczny Dom Boży, o ścianach z lokalnego bazaltu, dźwigających wysoką kopułę, otacza kolumnada z białego kamienia, pochodzącego z Nazaretu i okolic Rzymu. Na ścianie kościoła wykuto po łacinie słynne słowa kazania, które Jezus wygłosił na tej górze: Błogosławieni ubodzy    w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Na kopule można odczytać ostatnie błogosławieństwo: Błogosławieni jesteście, gdy (ludzie) wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Kościół otacza pełen czaru ogród z palmami i różnymi pachnącymi roślinami egzotycznymi.

Kościół na Górze Błogosławieństw  to harmonijny, ośmioboczny Dom Boży

Przed Kościołem Błogosławieństw

Kościół otacza pełen czaru ogród z palmami i różnymi pachnącymi roślinami egzotycznymi.


Widok z balkonu Kościoła Błogosławieństw

na wspaniały ogród z palmami.

Widok z balkonu Kościoła Błogosławieństw

na wspaniały ogród z palmami i jezioro.

20.3. Nazaret

            Nazaret (arab. Nasira), miasto w Galilei leży w północnym Izraelu i jest stolicą Dystryktu Północnego. Oddalony jest 25  km od Jeziora Galilejskiego i 9 km od Góry Tabor. Zajmuje powierzchnię 14.2 km2 i posiada 70 tyś. mieszkańców. Mieszkają tu wyznawcy różnych religii, głównie muzułmanie, żydzi i chrześcijanie. Jego wschodnia dzielnica żydowska zamieszkiwana jest głównie przez imigrantów z różnych stron świata. Nazaret istniał już w III tysiącleciu p.n.e., ale nie miał wielkiego znaczenia. Podczas panowania Heroda Wielkiego, w Nazarecie żyła młoda dziewczyna o imieniu Maria, zaręczona z cieślą Józefem. Pewnego dnia przybył do niej anioł Gabriel i zwiastował jej narodziny syna, którego powinna nazwać Jezus. W ciągu następnych lat Jezus wzrastał w Nazarecie.

Po zburzeniu Jerozolimy w 70 roku, do Nazaretu przybyło i osiedliło się wielu Żydów. Dopiero w V wieku powstał tu pierwszy bizantyjski kościół Zwiastowania, który zburzyły wojska perskie w 614 roku. W 1099 roku krzyżowcy wznieśli na starych fundamentach nowy, wspaniale wyposażony dom Boży. W 1187 roku sułtan Saladyn zajął miasto i wykazał się, jak na tamte czasy, dużą tolerancją religijną, nie niszcząc wcale sanktuariów chrześcijańskich. Stało się to dopiero sto lat później, za sprawą sułtana mameluckiego Bajbarsa I. Na początku XVII w. chrześcijanie zaczęli znów osiedlać się w Nazarecie.

Nazaret, położony pośrodku wzgórz, ma szczególne miejsce w sercu każdego chrześcijanina. Tutaj Anioł od Boga posłany objawił się Maryi aby zwiastować poczęcie Syna.  Tu ''Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas''. Wśród tych wzgórz Jezus wzrastał w łasce Boga i u ludzi, nie odróżniając się niczym szczególnym od swoich rówieśników. Pracował w Nazarecie jako rzemieślnik.

Nazaret

Nazaret - miasto Maryi

Panorama miasta