Bazylika Zwiastowania jest największą chrześcijańską świątynią na Bliskim Wschodzie, ukończoną dopiero w 1969 roku, ale jej część stanowią pozostałości kościołów bizantyjskich. Już w  1730 roku Turcy osmańscy zezwolili na budowę kościoła. To wspaniałomyślne zezwolenie było jednak obwarowane w specjalny sposób, jako że czas budowy kościoła nie mógł trwać dłużej niż pół roku. Czasu zatem starczyło tylko na wzniesienie małego kościółka. Budowla ta padła ofiarą rozbiórki     w 1954 roku, ale zanim wzniesiono nowy kościół, archeolodzy dokładnie zbadali cały teren.           W 1969 roku można już było poświęcić dzisiejszą Bazylikę Zwiastowania, której wysoką kopułę widać z daleka, górującą nad dachami Nazaretu. Młode pary szczególnie upodobały sobie ten kościół do zawierania ślubów. Według wierzeń chrześcijańskich, w miejscu, gdzie stoi dziś Bazylika, stał dawniej skromny domek Marii. Na Fasadzie kościoła, od strony zachodniej, umieszczono scenę Zwiastowania. U góry widzimy anioła Gabriela i Marię, niżej czterech ewangelistów z ich symbolami.

Bazylika Zwiastowania.

Nazaret - miasto Maryi

Bazylika Zwiastowania - widok z boku.

Bazylika Zwiastowania - widok z góry.

Bazylika Zwiastowania odwiedzana jest dniem i nocą.

Przed wejściem do bazyliki.

Nazaret - miasto Maryi

Wnętrze Kościoła Górnego.

Dolny Kościół z Grotą Zwiastowania.

Jeden z fresków

Zwiastowanie Pańskie

Przed wejściem do Bazyliki Zwiastowania.

Źródło Maryi - jest to jedyne źródło w Nazarecie, które dochodzi się aż do fontanny miejskiej

. Maryja, jak inne kobiety, przychodziła tutaj czerpać wodę. Grecy prawosławni zbudowali nad

źródłem kościół poświęcony Archaniołowi Gabrielowi