Osiem kilometrów na północ do Nazaretu, pośrodku gaju oliwnego leży mała wioska arabska, Kafr Kanna. W czasach biblijnych miejsce to nazywało się Kanaan ( Kana Galilejska ). Wkrótce po przyjęciu chrztu z rąk Jana Chrzciciela, Jezus został zaproszony na wesele ubogiej rodziny. Jak podaje Ewangelia św. Jana, dokonał swego pierwszego cudu, zamieniając wodę            w wino. Dwa kościoły upamiętniają to wydarzenie, jeden rzymskokatolicki, drugi ortodoksyjny grecki. Przedstawiciele obu tych wyznań uważają, że tylko ich kościół wznosi się właśnie w tym miejscu, gdzie Jezus niegdyś dokonał cudu.

Kana Galilejska

Dwa kościoły upamiętniają dokonanie w Kanie Galilejskiej pierwszego cudu przez Jezusa

 jeden rzymskokatolicki, drugi ortodoksyjny grecki.

Kościół Rzymskokatolicki Przemienienia Wody w Wino

 w Kanie Galilejskiej.

Wnętrze kościoła.

Image Hosted by ImageShack.us

Kościół św. Bartłomieja.

Image Hosted by ImageShack.us

Ulica Kościelna w Kanie.

W Kanie Galilejskiej obok kościoła.