Kościół św. Józefa Żywiciela w Nazarecie

Na północ od Bazyliki Zwiastowania i klasztoru znajduje się Kościół św. Józefa Żywiciela, wybudowany w 1914 r. na terenie uważanym za tradycyjne miejsce warsztatu ciesielskiego  św. Józefa. W tym miejscu Święta Rodzina mieszkała po narodzeniu Chrystusa i tu wychowywał się mały Jezus. Tradycja ta narodziła się przypuszczalnie w XVII wieku, a dzisiejszy kościół wzniesiono na ruinach innego, wybudowanego zapewne w średniowieczu. W krypcie kościoła można oglądać podziemną grotę z czasów przedbizantyjskich służącą do przechowywania zboża. Głównym źródłem wiedzy o św. Józefie są Ewangelie według Mateusza i Łukasza.  W obydwu znajdujemy rodowód Jezusa z któregowynika, że św. Józef pochodzi z rodu Dawida    z pokolenia Judy. Święty Józef był świadkiem pokłonu pasterzy nowonarodzonemu dziecięciu Jezus. Po ośmiu dniach obrzezano dziecko a potem zaniesiono do świątyni w Jerozolimie, aby je przedstawić Panu i złożyć ofiarę wykupującą. Święty Mateusz relacjonuje jeszcze pokłon Mędrców ze Wschodu, którego świadkiem był św. Józef. Po tym wydarzeniu św. Józef otrzymał od Boga nakaz we śnie, aby natychmiast udał się do Egiptu, by uchronić życie Jezusa. Po ponownym śnie w Egipcie, że Herod już nie żyje, Józef wraz z Jezusem i Maryją wrócili do Nazaretu. Święty Łukasz relacjonuje obecność św. Józefa, gdy dwunastoletni Jezus zagubił się w Jerozolimie. Później Ewangelie o Józefie już milczą. Najprawdopodobniej nie żył już, gdy Jezus rozpoczął publiczną działalność. Święty Józef jest patronem Kościoła Powszechnego, rodzin, ojców, kobiet w ciąży, robotników, umierających, a także wielu krajów świata. Istnieją liczne Bractwa i Stowarzyszenia  św. Józefa.   

Kościół św. Józefa, w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją, Józef cieśla miał swój dom i warsztat.       

W tym miejscu Święta Rodzina mieszkała po narodzeniu Chrystusa i tu wychowywał się mały Jezus.

Wnętrze kościoła Św. Józefa w Nazarecie.

Święta Rodzina.

Święty Józef z Jezusem.

Jezus w warsztacie cieśli Józefa,

Obraz w kościele św. Józefa w Nazarecie

Nazaret, Dom Jozefa

Witraż w kościele św. Józefa - Zaślubiny