Na południe od Kościoła Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, na pierwszym piętrze kompleksu zabudowań meczetu datowanego na XIV wiek, znajduje się otoczone czcią pomieszczenie Wieczernika. Sklepienie tego pomieszczenia dźwigają dwie kolumny gotyckie, a skała  po przeciwnej stronie muzułmańskiej niszy modlitewnej, zaznacza miejsce Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Do tego pomieszczenia apostołowie powrócili po Zmartwychwstaniu Chrystusa i tu także miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego w postaci nadlatującej nad głowy apostołów Gołębicy. Na parterze tego samego domu na Górze Syjon znajduje się pomieszczenie, w którym Jezus miał umyć nogi apostołom. Dziś jest to synagoga, w której od czasów średniowiecza czczono Grób Dawida w postaci kamiennego sarkofagu. Pokrywa go aksamitna haftowana zasłona, a napis hebrajski oznacza: ''Dawid, król Izraela, żyje wiecznie'' oraz ''Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica''.

Obok budynku z Grobem Dawida, znajduje się Muzeum Holocaustu, poświęcone pamięc 6 milionów Żydów, zamordowanych podczas II wojny światowej. Zebrano tu pamiątki pochodzące z obozów koncentracyjnych i tabliczki z nazwami tych gmin żydowskich, które uległy całkowitemu unicestwieniu.

Kompleks zabudowań w którym na pierwszym piętrze znajduje się Wieczernik. Na parterze tego

domu znajduje się pomieszczenie, w którym Jezus miał umyć nogi apostołom. Dziś jest to

synagoga, w której od czasów średniowiecza czczono Grób Dawida w postaci kamiennego sarkofagu.

Wejście do Wieczernika

Wieczernik - sklepienie tego pomieszczenia dźwigają dwie kolumny gotyckie, odłamek

skały naprzeciw muzułmańskiej niszy modlitewnej zaznacza miejsce Jezusa podczas

Ostatniej Wieczerzy.

Wieczernik

W Wieczerniku

W Wieczerniku

Obraz Leonarda da Vinci - Ostatnia Wieczerza (1495 - 1498 r.)

(w kościele Santa Maria delle Grazie w Mediolanie)

Wejście do synagogi z Grobem Dawida.

Synagoga w której znajduje się Grób Dawida

Grób króla Dawida w postaci kamiennego sarkofagu. Pokrywa go

czerwona aksamitna haftowana złotem zasłona z napisem po hebrajsku

''Dawid, król Izraela, żyje wiecznie''.

Grób czczony jest także przez muzułmanów.

Created with The GIMP

W synagodze przy sarkofagu króla Dawida.

Król Dawid przed synagogą