Podczas wizyty w Jerozolimie w 1898 roku Wilhelma II, cesarza niemieckiego, sułtan turecki podarował mu, jako swojemu sprzymierzeńcowi, teren na Górze Syjon, a Wilhelm II przekazał go następnie pod pieczę arcybiskupstwa kolońskiego. Heinrich Renard wybudował tu kościół Matki Bożej w stylu neoromańskim. Kościół poświęcono w 1908 roku. Mozaiki podłogowe we wnętrzu kościoła symbolizują Trójcę Świętą, apostołów i krąg znaków zodiaku. Na jednej mozaice przedstawiono Marię z Dzieciątkiem, a w krypcie pod mozaikową kopułą umieszczono posąg usypiającej Matki Bożej. Kościół i przyległy klasztor należą do zakonu sióstr benedyktynek.

 

 

 

 

Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Górze Syjon

Piękna elewacja kościoła.

Wnętrze kościoła.

Mozaika w kościele ''Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny''

 

''Wniebowzięcie Najświętszej  Marii Panny''

Symboliczny Grób Najświętszej Marii Panny.