Jest to klasztor zawieszony na stromej skale na pustyni Judzkiej. Droga do klasztoru jest bardzo wąska i wyboista. Od IV wieku żyli tu w pustynnych grotach mnisi, spędzając czas na modlitwach . W VI wieku wzniesiono tu pierwszy klasztor poświęcony Najświętszej Marii Pannie. Dzisiejszy patron klasztoru, św. Jerzy z Koziba, według legendy skutecznie obronił to miejsce przed najazdem perskim. Dzisiejszy budynek klasztorny pochodzi z końca XIX wieku.

              Święty Jerzy, męczennik, jest patronem rycerzy, skautingu oraz harcerstwa. Jest głównym patronem Anglii, Gruzji i Litwy. Przypuszczalnie urodził się w ok. 280 roku w Kapadocji w pobożnej, chrześcijańskiej rodzinie. Był najprawdopodobniej żołnierzem armii rzymskiej. Za zdarcie antychrześcijańskiego edyktu Dioklecjana z murów miasta Nikomedia był okrutnie torturowany i zamęczony w palestyńskiej Liddzie. Kościół grecki nazwał św. Jerzego ''wielkim męczennikiem'', a jego dzień imienin jest jednym z największych świąt. O jego wstawiennictwo proszono zwłaszcza przed bitwą. Za panowania pierwszych królów normandzkich wybrano go patronem Anglii, a król Edward III nazwał jego imieniem order rycerski nadawany tym, którzy wykazali się szczególnym męstwem w boju.

Pustynia Judzka na wschód od Jerozolimy

Grecko prawosławny klasztor św. Jerzego w Wadi Kelt  zawieszony na stromej skale.

Droga do klasztoru jest bardzo wąska i wyboista.

W klasztorze tym od IV wieku żyli w pustynnych grotach mnisi, spędzając czas na modlitwach.

Grafika:Brosen icon st george.jpg

Prawosławna ikona św. Jerzego.

W drodze do klasztoru św. Jerzego.

( temp. ok. 50 o C )