Ze Starego Miasta idziemy przez Bramę św. Szczepana, zwaną Bramą Lwów i po prawej stronie, zaraz za murami miasta, znajduje się Grób Najświętszej Marii Panny z Grotą Getsemani. Fasada tej budowli i szerokie schody marmurowe, prowadzące do krypty, pochodzą z okresu wypraw krzyżowych. W jednej z bocznych kaplic, w połowie drogi do krypty, znajdują się z prawej strony, groby rodziców Marii: Anny i Joachima, a z lewej grób Św. Józefa. W samej krypcie, pochodzącej z epoki bizantyjskiej, mieści się wykuty w skale Grób Najświętszej Marii Panny. Obok grobu znajduje się ołtarz armeński i muzułmańska nisza modlitewna. Muzułmanie czczą Marię jako matkę Jezusa, ponieważ Chrystus był dla nich jednym z pięciu proroków islamu. Czterema innymi prorokami są: Noe, Abraham, Mojżesz i Mahomet.

        Z dziedzińca przed grobowcem można wejść do Groty Getsemani, w której zachowały się fragmenty mozaik bizantyjskich. Tu według tradycji chrześcijańskiej Judasz zdradził Jezusa i wydał Go Rzymianom. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus z uczniami przybył do Ogrodu Getsemani, aby tutaj spędzić noc. Wtedy tak przeraził się śmierci, że wystąpił nań krwawy pot. Odszedł wtedy od uczniów, ukląkł i powiedział: ''Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich !. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie''.

 

Kościół w którym znajduje się Grób Najświętszej Marii Panny.

Krypta mieszcząca Grób Matki Bożej.

W jednej z bocznych kaplic, w połowie drogi do krypty, znajdują się

groby rodziców Marii: Anny i Joachima i  grób św. Józefa.

Created with The GIMP

W krypcie mieści się wykuty w skale Grób Najświętszej Marii Panny.

Created with The GIMP

Obok Grobu Najświętszej Marii Panny znajduje się chrześcijański ołtarz

armeński i muzułmańska nisza modlitewna. Muzułmanie czczą Marię jako

matkę Jezusa - jednego z pięciu proroków islamu.


Ogród Getsemani (Ogrójec), położony u podnóża Góry Oliwnej, na przestrzeni dwudziestu

wieków praktycznie zachował swoje pierwotne oblicze. Ogród ten był ulubionym

miejscem modlitwy Jezusa.

Ogród Getsemani - drzewo oliwne liczące ok. 2000 lat