Góra Oliwna wznosi się w pobliżu Starego Miasta i ma 120 m wysokości. Porośnięta jest gajami oliwnymi i im zawdzięcza swoją nazwę. U podnóża Góry Oliwnej w 379 r. powstała pierwsza bazylika, w miejscu uświęconym modlitwą i agonią Chrystusa. Zburzona przez Persów       w roku 614, odbudowana została przez krzyżowców w wieku XII. Jednak kościół dzisiejszy powstał w latach 1919 - 1924. Nazywa się Kościół Getsemani -  Kościół Narodów, gdyż 16 narodów przyczyniło się do jego budowy. W kościele znajduje się Grota Zdrady, gdzie Jezus został zdradzony przez Judasza i w konsekwencji aresztowany.

            Następnym sanktuarium w drodze do góry jest Kościół św. Marii Magdaleny o siedmiu złotych, cebulastych kopułach i prawosławnymi krzyżami na ich szczytach. Kościół ten zbudowany został w 1888 roku na polecenie cara Aleksandra III dla uczczenia swojej matki - carycy Marii Aleksandrownej  wcześniej wielkiej księżnej Marii von Hessen-Darmstadt). Zgodnie z rosyjskimi przekazami prawosławnymi znajduje się tu prawdziwy Ogród Getsemani. Według przekazów Kościoła Zachodniego, Ogród Getsemani  (gat szemen [hebr.] oznacza prasę oliwną) leży u stóp Góry Oliwnej i od 1932 r. znajduje się pod opieką franciszkanów.

W dalszym ciągu wchodzenia na górę dochodzimy do Kościoła Dominus Flevit (Pan Zapłakał), wybudowanym w 1955 r.  Dalsze wejście na Górę Oliwną wiedzie po schodach          i wkrótce po prawej stronie widzimy cmentarz żydowski z Grobami Proroków: Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza - trzech przedstawicieli dwunastu tzw. Mniejszych z VI i V w. p.n.e., którzy według tradycji żydowskiej mieli być tu pochowani.  Powyżej tych grobów znajduje się wielki grobowiec gminy żydowskiej, w którym złożono na wieczny spoczynek 48 zmarłych. Wszyscy oni polegli w walkach o żydowską dzielnicę w 1948 r. i zostali tam w pośpiechu pochowani. Kiedy armia izraelska w Wojnie Sześciodniowej w 1967 r. zdobyła Wschodnią Jerozolimę, rozkopano te prowizoryczne groby, a zmarłych po ekshumacji na nowo pochowano na Górze Oliwnej. Leżą tu nie tylko żołnierze, wśród nich jest mały chłopiec, który był łącznikiem w czasie walk. Co roku armia izraelska oddaje tym poległym honory wojskowe.

Na szczycie Góry Oliwnej znajduje się taras widokowy, skąd rozciąga się najwspanialszy widok na Jerozolimę. Zbocze Góry Oliwnej opada łagodnie do doliny Cedronu i pokryte jest grobami. Od przeszło 2000 lat Żydzi chowają tu swoich najbliższych i jest to najstarszy na świecie cmentarz pozostający ciągle w użyciu.

            Około 150 m na północ od szczytu Góry Oliwnej znajduje się Kaplica Wniebowstąpienia. Ten mały ośmioboczny budynek pochodzi z epoki krzyżowców, kopuła jednak jest dodatkiem muzułmańskim. Stąd Chrystus miał wstąpić do nieba. Dotknął przy tym tak mocno ziemi, że w skale pozostał ślad jego stopy. W pobliżu Kaplicy Wniebowstąpienia znajduje się Klasztor Pater Noster. Na fajansowych tabliczkach zapisano tu w 70 językach tekst najbardziej znanej modlitwy ''Ojcze Nasz''. Teren ten nabyła w 1868 r. francuska księżna Tour d’Auvegne i na fundamentach bizantyjskich wystawiła klasztor karmelitanek. Grób księżniczki umieszczono w kaplicy grobowej koło wejścia.

Góra Oliwna

Spacer po wąskich, otoczonych murami zaułkach, które pną się wysoko ku Górze Oliwnej, jest spacerem przez historię i różnorodność religii. Jest też spotkaniem z wielorakimi stylami architektury i sztuki narodów europejskich. W wierze chrześcijańskiej Góra Oliwna uchodzi za miejsce ważnych momentów w życiu Jezusa, za miejsce zdradzenia go i pojmania. Wspominają je różne kościoły chrześcijańskie. Tutaj położony jest też najstarszy na świecie cmentarz żydowski,      z którego, zgodnie z wiarą żydowską, Mojżesz poprowadzi zmartwychwstałych w dniu ostatecznym do Świętego Miasta.

Góra Oliwna zawdzięcza swoją nazwę rosnącym na niej gajom oliwnym.

Getsemani - bazylika Konania

Góra Oliwna - na zboczu Kościół Getsemani i Kościół Marii Magdaleny.

Widok z Góry Oliwnej na Cmentarz Żydowski i Stare Miasto

W drodze na Górę Oliwną

W drodze na Górę Oliwną