Na pustkowiu nieopodal Jerycha wznosi się Góra Kuszenia (Mount of Temptation). Ewangeliści umieszczają scenę kuszenia bezpośrednio po chrzcie Jezusa w Jordanie. ''Pełen Ducha Świętego, powrócił  Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła''. Tradycja umieszcza Górę Kuszenia na Gabel Quruntul na zachód od starożytnego Jerycha. Ze szczytu tej góry roztacza się wspaniały widok na dolinę Jordanu i Góry Moab. Z tego miejsca szatan miał ukazać Jezusowi piękno i bogactwo królestwa tej ziemi. Na wschodnim zboczu góry znajduje się grota, w której Chrystus miał przebywać w czasie 40-dniowego postu. Tutaj w VI wieku została wybudowana kaplica. Od tego czasu żyli tu w pustynnych grotach mnisi, spędzając czas na modlitwach. Dwieście lat później wzniesiono tu pierwszy klasztor poświęcony Najświętszej Marii Pannie. Od XIII wieku pozostawała ona opuszczona aż do roku 1874, kiedy to prawosławni Grecy wybudowali tam monastyr . Do klasztoru można dziś wyjechać kolejką linową,

Widok z Jerycha na Górę Kuszenia.

Wejście na Górę Kuszenia.

 

Do skalnego urwiska Góry Kuszenia tuli się prawosławny grecki klasztor.

Góra Kuszenia

Widok na prawosławny grecki klasztor Kuszenia, zbudowany na wprost groty, w której

Jezus miał pościć przez 40 dni i nocy.

Widok z klasztoru na Jerycho.

Monastyr św. Saby na zboczu Góry Kuszenia.

Wspaniale smakuje piwo pod Górą Kuszenia i wiele spraw

można przemyśleć.

( temp. w Jerychu  ok. 40oC, piwo 6o C )