Jezus, niosąc swój krzyż, przemierzył całą dzisiejszą Drogę Krzyżową, od Pretorium  do Kalwarii. Z czternastu stacji tego smutnego pochodu, dziewięć jest wspomnianych w Ewangelii, pięć zaś pochodzi z tradycji. Pierwsze dwie stacje znajdują się na podwórzu fortecy Antonia. Następne siedem usytuowanych jest w różnych punktach Starego Miasta, natomiast ostatnie są ulokowane we wnętrzu Bazyliki Bożego Grobu. W każdy piątek, o godzinie piętnastej, Ojcowie Franciszkanie prowadzą drogę krzyżową, przemierzając z wiernymi uliczki   i zaułki, w których dokonywało się męczeństwo Jezusa.

Plan Drogi Krzyżowej (Via Dolorosa)

Łuk ''Ecce Homo''

Łuk Ecce Homo ponad Via Dolorosa, powstały w 135 r. Jerozolima - College i Katedra św. Jerzego  upamiętnia on słowa Piłata, podane w Ewangelii wg św. Jana: Ecce homo ''oto człowiek''. Tymi słowy Piłat po biczowaniu przedstawił wszystkim poranionego Chrystusa w koronie cierniowej na głowie. Pozostała część Łuku Ecce Homo kryje się w murach bazyliki pod tym samym wezwaniem, która została wzniesiona razem z przyległym Klasztorem Najświętszej Marii Panny - Sióstr Syjońskich w ostatnim stuleciu z inicjatywy pewnego zakonnika francuskiego. W klasztorze tym wystawiono model Twierdzy Antonia, a w krypcie można zobaczyć Lithostrotos, czyli bruk pierwotny dziedzińca Twierdzy.

 Twierdza Antonia, wzniesiona została w czasach Jezusa przez Heroda. Ten znienawidzony przez Żydów władca, nazwał tę warownię od imienia swego opiekuna , Marka Antoniusza. Była to budowla masywna, otoczona czterema wieżami. Wewnątrz murów znajdował się prawdziwy pałac, wyposażony we wszystkie znane wówczas udogodnienia. Na wschód od fortecy, odkryto szczególną posadzkę, która może stanowić słynne ''Lithostrotos'', o którym wspomina św. Jan i na którym legioniści rzymscy urządzali parady, ćwiczenia wojskowe i pojedynki. Można przypuszczać, że Chrystus, zaciągnięty przez legionistów do Piłata, opierał swoje stopy właśnie na tych kamieniach. W Wielki Piątek, o świcie, po skazaniu przez Sanhedryn, przeprowadzono Jezusa z domu Kajfasza przed oblicze Piłata, gubernatora rzymskiego, który sprawował swój urząd właśnie w Fortecy Antonia. W tym też miejscu był wyszydzany, biczowany, cierniem ukoronowany i skazany na śmierć krzyżową. Prawdopodobnie forteca została zrównana z ziemią przez Tytusa, syna Flawiusza Wespazjana - dowódcy armii Nerona. Później powstają w tym miejscu różne budowle, w różnych stylach i o różnym przeznaczeniu. Obecnie na terenie byłej fortecy znajduje się szkoła muzułmańska, klasztor franciszkański oraz Klasztor  Najświętszej Marii Panny - Sióstr Syjońskich. W tym miejscu, gdzie był sądzony Chrystus, ma swój tradycyjny początek Droga Krzyżowa (Via Dolorosa). Ojcowie Franciszkanie urządzili w swojej części dwie kaplice, które upamiętniają biczowanie      i skazanie Jezusa.

Model Twierdzy Antonia wystawiony w Klasztorze Najświętszej Marii Panny.

Klasztor Najświętszej Marii Panny - Sióstr Syjońskich

''Ecce Homo''

W klasztorze ''Ecce Homo''

W krypcie Klasztoru ''Ecce Homo'' można zobaczyć Lithostrotos,

czyli bruk pierwotny dziedzińca Twierdzy, po którym kroczył Zbawiciel

i na których można jeszcze dzisiaj odróżnić ślady specjalnych rowków,

którymi spływała do cystern woda deszczowa. Można też zobaczyć

 wyryte na skałach podłogi pola gier, które służyły za rozrywkę strażom.

W klasztorze ''Ecce Homo'' - za ołtarzem fragment potrójnej

 rzymskiej bramy, zwanej ''Ecce Homo''

Stacja III Drogi Krzyżowej Via Dolorosa

(Wejście do małej polskiej kaplicy)


W każdy piątek o godzinie 15-tej Ojcowie Franciszkanie prowadzą Drogę Krzyżową.

Bruk uliczny na Via Dolorosa z czasów Heroda

Relief ozdabiający wejście do małej polskiej kaplicy

(Stacja III - Jezus upada pierwszy raz).

Stacja IV - Spotkanie z Matką. Relief znajduje się nad wejściem do zbudowanego w 1881 roku

armeńskiego kościoła .

Procesja Drogi Krzyżowej prowadzona jest uliczkami i zaułkami Starego Miasta

w których dokonywało się męczeństwo Jezusa.

Procesja Drogi Krzyżowej obok Stacji IV.

 Relief - Stacja IV. Przedstawia Jezusa z krzyżem, który spotkał swoją Matkę.

 

Stacja V upamiętnia pomoc Cyrenejczyka w dźwiganiu Krzyża Panu Jezusowi.

Przejście do kolejnej Stacji Drogi Krzyżowej.

Stacja VII - Pan Jezus upada po raz drugi pod krzyżem.

Uliczka Starego Miasta Via Dolorosa, którą Ojcowie Franciszkanie prowadzą Drogę Krzyżową.

Stacja IX upamiętniająca trzeci upadek Jezusa pod ciężarem krzyża.,

znajduje się pomiędzy bramami klasztoru Etiopskiego i Koptyjskiego.

Created with The GIMP

Stacja IX - Via Dolorosa

Created with The GIMP

Obok Stacji IX - Via Dolorosa.

Stacja X upamiętnia obnażenie Pana Jezusa z szat. W tym miejscu Jezus spotkał

grupę kobiet z Jerozolimy, które na niego czekały.

Tablice na trasie Drogi Krzyżowej

 

Miejsce urodzenia Marii.

Miejsce urodzenia Marii.