Miasto może się pochwalić ciekawymi zabytkami i  część z nich można zwiedzić spacerując po centrum miasta.

Parlament Królestwa Norwegii (Stortinget) jest najwyższym organem władzy politycznej. Posiada on władzę ustawodawczą i sprawuje kontrolę nad rządem. Wybierany jest co 4 lata, liczy 169 posłów i nie może zostać rozwiązany podczas trwania kadencji. Parlament jest jednoizbowy, jednak na pierwszym posiedzeniu posłowie dzielą się na dwie grupy, pracujące  nad projektami ustaw osobno. Parlament po raz pierwszy został powołany w 1814 r. na mocy konstytucji, która proklamowała niepodległość Norwegii. Początkowo wybory odbywały się przy dużym cenzusie majątkowym, jednak od 1898 r. posłów do norweskiego parlamentu wybiera się w głosowaniu powszechnym. W roku 1937 została wprowadzona 4-letnia  kadencja parlamentu.

Budynek parlamentu (Stortinget)

 

 

 

 

 

Fragment skweru przed parlamentem.

Budynek parlamentu.

 

Najbliższe otoczenie parlamentu.

Widok na budynki obok parlamentu.

 

Widok na budynek parlamentu.

Sala obrad.

Parlament podczas obrad.

Parlament podczas obrad.