Park Vigelanda jest najsłynniejszym parkiem w Oslo. Park ten jest dziełem norweskiego rzeźbiarza Gustawa Vigelanda i jego pracowników. Umieszczonych jest tam 212 rzeźb z kamienia i brązu, przedstawiających łącznie prawie 600 postaci. Idea kompleksu parkowego zrodziła się w 1907 roku, kiedy Vigeland otrzymał od władz miasta zamówienie na projekt fontanny. Stopniowo pomysł Vigelanda rozrastał się  — kolejne projekty obejmowały rzeźby wokół fontanny, płaskorzeźby, ozdobny most łączący brzegi stawu          w parku. W najwyższym punkcie kompleksu góruje gigantyczna kamienna kolumna, uformowana z sylwetek nagich ludzi w różnym wieku. Tworzy ją 121 postaci, z czego jedna jest autoportretem Vigelanda. Jedna ze słynniejszych rzeźb w parku przedstawia postać nagiego chłopczyka krzyczącego i tupiącego nogą. W skład zespołu parkowego wchodzi też zaprojektowane przez artystę oświetlenie, tworząca labirynt mozaika wokół fontanny, kute bramy i furtki do parku. Wszystkie te elementy zaprojektował rzeźbiarz, ale wykonawcami byli zatrudnieni przez niego kamieniarze, odlewnicy i kowale. Dzięki takiemu podziałowi prac możliwe było ukończenie zespołu parkowego już po śmierci artysty w 1943 r. według jego dokładnych planów, park został ukończony pod koniec lat czterdziestych XX wieku.

Przed wejściem do Parku Vigelanda.

Widok z centrum parku na aleję główną.

Widok na aleję główna parku.

W centrum parku.

Fragment centrum parku.

Fragment centrum parku.

Fragment centrum parku.

Fragment centrum parku.

Fragment centrum parku i 17—metrowa rzeźba wykonana z jednej bryły.

Gigantyczna kamienna kolumna uformowana z sylwetek nagich ludzi w różnym wieku. Tworzy ją 121 postaci, z czego jedna jest autoportretem Vigelanda.

Widok na centrum parku.

Centrum parku.

 

Fragment centrum parku.

Fragment centrum parku.

Nagi chłopiec krzyczący i tupiący nogą — rzeźba Vigelanda.

Fragment centrum parku.

Kuta brama w centrum parku wg projektu Vigelanda.

Oświetlenie i schody wokół fontanny wg projektu Vigelanda.

Jedna z fontann w parku.

Skwer w parku w pobliżu fontanny.

Fontanna i kuta mozaika wokół fontanny wykonane wg projektu Vigelanda.

Widok na fontannę.

Widok na fontannę.

Skwer w pobliżu centrum parku i widok na aleję główną.

Fragment skweru w centrum parku.

Widok na aleję główną.

Fragment alejki w osi parku z licznymi rzeźbami nagich postaci.

Nagie postacie z brązu wzdłuż głównej alejki parku.

Rzeźby z brązu wzdłuż głównej alejki.

Rzeźby i oświetlenie wykonane wg projektu Vigelanda.

Rzeźby z brązu w parku.

Jedna z rzeźb z brązu Vigelanda w parku.

Skwer i pomnik Vigelanda obok bramy wejściowej w parku.

Pomnik Vigelanda.

Tablica informacyjna z planem parku.

Kuta brama, furtki i oświetlenie zaprojektowane zostały przez Vigelanda.