Przejazd autokarem przez wysuniętą na południe część Szwecji obfituje w bardzo malownicze krajobrazy pól uprawnych, rzędy wierzb, liczne wzgórza, lasy i jeziora. Rejon ten idealnie nadaje się do turystyki rowerowej. W tym regionie znajdują się liczne stare dwory      i zamki. Na trasie przejazdu znajdują się takie miasta jak Lund i Malmö. Oba te miasta mają bardzo bogatą historię. Miasto Lund było w dawnych czasach stolicą Danii i król założył tu w  1666 r. pierwszy uniwersytet na terenach należących do pałacu biskupiego.  Uniwersytet ten jest dziś drugą pod względem wielkości uczelnią Szwecji i kształci ok. 40 tyś. studentów.  W 1145 r. wzniesiono tu katedrę Lund Domkyrka.  W centrum miasta Lund, gdzie częściowo zachowała się średniowieczna zabudowa, znajduje się skansen „Kulturen", w którym można zobaczyć doskonale zachowane zabytkowe chaty, kamieniczki i ulice. Są tu również duże zbiory eksponatów o tematyce historycznej.

            Szwedzką bramą do Europy jest miasto Malmö, które jest trzecim pod względem wielkości miastem kraju. Miasto to założono w połowie XIII w. W okresie panowania duńskiego (1397-1523 r.) Malmö było ważnym ośrodkiem przemysłowym i handlowym. Największy rozkwit miasta nastąpił w końcu XVIII wieku. Obecnie, w dużej mierze dzięki mostowi nad Öresundem, znów zapanowało tu ożywienie. Malmö jest także ośrodkiem sztuki współczesnej i wzornictwa. Przy rynku  „Stortoget" znajdują się zabytkowy budynek ratusza i rezydencja gubernatora. Bardzo ciekawa jest twierdza Malmöhus, którą zbudował             w 1432 r. Eryk Pomorski. Obecnie jest to najstarszy zachowany zamek renesansowy              w Skandynawii. Pierwotnie stanowił umocnioną królewską rezydencję i mennicę. W XVII w. dobudowano bastiony i przez większą część XVIII i XIX wieku było tu więzienie. Potężną twierdzę otacza głęboka fosa. W 1932 r. przeprowadzono remont twierdzy, po którym            w części zabudowań urządzono muzeum „Malmö Museer". Ma ono zbiory z dziedziny archeologii, etnografii, historii sztuki, rzemiosła oraz zoologii. W zabudowaniach twierdzy znajduje się także Muzeum Miejskie ze zbiorami broni, narzędzi i sprzętów domowych. Znajdują się tu także kolekcje tkanin i eksponaty etnograficzne.

            Muzeum Techniki i Żeglugi również jest częścią „Malmö Museer". W zbiorach tego muzeum znajdują się ciekawe eksponaty związane z budownictwem, lotnictwem i produkcją energii. Wśród eksponatów znajduje się myśliwiec J35 Draken z lat 60-tych XX wieku. Muzeum prezentuje również historię gospodarki i żeglugi. Najciekawszymi eksponatami są: okręt podwodny „U3" i łódź parowa „Schedo". Sporo miejsca poświęcono rozwojowi przemysłu stoczniowego i portów.

            Most nad Öresundem znajduje się w odległości 6 km od centrum Malmö i łączy Szwecję z Danią. Otwarty w lipcu 2000 roku most nad Öresundem ma długość 8 km i łączy szwedzką miejscowość Lernacken, koło Malmö z duńską sztuczną wyspą Peberholm, na południe od Saltholmu. Najwyżej położona część mostu wspiera się na czterech pylonach wysokości 204 m, a jezdnia ma szerokość ok. 30 m. Na wyższym poziomie mostu biegnie autostrada , a na niższym jeżdżą pociągi. Jest to najdłuższy zawieszony na linach most na świecie, przeznaczony zarówno dla samochodów, jak i pociągów. Po zachodniej stronie wyspy Peberholm znajduje się odgałęzienie prowadzące tunelem do kopenhaskiego międzynarodowego portu lotniczego.

Południowa Szwecja widziana z autokaru.

Tereny rolnicze w południowej Szwecji.

Gmach uniwersytetu z 1882 r. w Lund.

Uliczka w centrum miasta Lund.

Jeden z budynków uniwersyteckich.

Katedra w Lund wzniesiona w 1145 r.

Fragment zabytkowej zabudowy w skansenie „Kulturen" w Lund.

Fragment średniowiecznej zabudowy w Lund.

Zabytkowy rynek w Malmö z ratuszem

Ratusz w Malmö

Przed ratuszem w Malmö

Dzielnica nadbrzeżna w Malmö.

Wzgórza, lasy i jeziora w południowej Szwecji.

Widok na Lernacken w pobliżu Malmö.

Most nad Öresundem ma długość 8 km – łączy Szwecję z Danią.

Most nad Öresundem. Najwyżej połączona część mostu wspiera się na czterech pylonach wysokości 204 m, a jezdnia ma szerokość 30 m.

Most nad Öresundem.

Most nad Öresundem. Na wyższym poziomie mostu biegnie autostrada, a na niższym jeżdżą pociągi.