Wiedeń

Wiedeń

               Wiedeń liczy półtora miliona mieszkańców i zajmuje powierzchnię 415 km2, leży nad Dunajem, a centrum miasta przecina Kanał Dunajski. Jest stolicą Republiki Austrii, a także osobnym krajem związkowym oraz ważnym ośrodkiem politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Obszar Wiednia podzielony jest na 23 dzielnice.

Położenie miasta w samym centrum Europy Środkowej sprawia, że można stąd bez trudu dotrzeć do takich miast, jak Bratysława, Praga, Budapeszt, Zagrzeb i Monachium, jak również wielu miast austriackich. Wiedeń jest europejską siedzibą ONZ i licznych organizacji międzynarodowych (m.in. Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową - OPEC). Jest też największym ośrodkiem przemysłowym Austrii. Zakłady przemysłowe skupione są głównie we wschodniej części miasta, wzdłuż Dunaju i w dzielnicach południowych. Wiedeń jest jednym z największych ośrodków kulturalnych i naukowych Europy. Mają tu swą siedzibę liczne szkoły wyższe i Austriacka Akademia Nauk. Słynna opera i filharmonia są podziwiane w całej Europie. Najstarsza część miasta z licznymi zabytkami znajduje się na prawym brzegu Dunaju.  Wiedeń jest miastem zwartym, toteż większość jego atrakcji turystycznych znajduje się w obrębie „Ringu” i tuż przy nim. Miasto szczyci się ogromną liczbą pomników, pałaców, parków i muzeów, gdzie można podziwiać wspaniałe dzieła sztuki    i wyroby artystyczne ze wszystkich kontynentów i epok.

Krótka historia Wiednia

Krótka historia Wiednia

W miejscu dzisiejszego centrum Wiednia leżała niegdyś celtycka osada. W czasie panowania Rzymian powstał tu obóz wojskowy „Vindobona”, wspierający pobliskie miasto Carnuntum. Z powodu swego położenia na skraju Niziny Węgierskiej, był łatwym celem ataków i na początku V w. najazdy barbarzyńców obróciły go w ruinę.  W X w. Wiedeń znalazł się pod panowaniem niemieckiej dynastii Babenbergów i pozostał w ich rękach niemal przez trzy wieki. W XIII w. władzę w Wiedniu przejęli Habsburgowie. Od XVI w. zagrożeniem dla miasta stały się inwazje Turków, którzy zniszczyli jego przedmieścia. Dopiero oddalenie groźby tureckich najazdów - ostateczne rozgromienie armii sułtańskiej przez Jana III Sobieskiego w 1683 r. - pozwoliło na pełny rozwój miasta. Wokół dworu w centrum oraz na wyzwolonych przedmieściach wzniesiono monumentalne pałace w XVIII wieku. Wiedeń stał się ważnym centrum politycznym i kulturalnym. Okupacja miasta przez Napoleona w 1809 r. zachwiała pozycją Habsburgów, podobnie jak i rewolucja 1848 r. skierowana przeciw reżimowi kanclerza Metternicha, w wyniku której na tron wstąpił Franciszek Józef I. W 1914 r. liczba mieszkańców Wiednia wzrosła do 2 milionów. Koniec I wojny światowej przyniósł kres imperium Habsburgów, a tym samym i roli Wiednia jako stolicy cesarstwa.  W następnych latach silne władze miejskie usiłowały rozwiązać problemy socjalne miasta. Austria została włączona w 1938 roku do hitlerowskich Niemiec (Anschluss). Po klęsce Hitlera w 1945 roku Austria znalazła się pod kontrolą aliantów. Wiedeń odzyskał niezależność w 1955 roku, gdy Austria stała się suwerennym państwem.