Kościół i klasztor Dominikanów Santa Maria Delle Grazie

Jego budowę rozpoczęto w 1466 r., a w 1492 r. do prac włączył się Bramante, który wybudował piękny krużganek. W Cenacolo Vinciano, dawnym refektarzu dominikanów, można podziwiać słynną "Ostatnią wieczerzę" Leonarda da Vinci.Obraz ten porusza i promieniuje potęgą. Ma on 9 m szerokości i 4,5 m wysokości. Nie wszystkie twarze apostołów są dobrze widoczne, ale staranna kompozycja jest całkowicie zrozumiała. Po obu stronach Jezusa siedzą po dwie grupy, każda złożona z trzech apostołów złączonych gestami i spojrzeniami. Jezus właśnie wypowiedział słowa: "Jeden z was mnie zdradzi". Obraz przyczynił się do postrzegania artysty jako twórcy i myśliciela, a nie rzemieślnika. Nie ustaje fascynacja tym arcydziełem geniusza Leonarda da Vinci, mimo ośmiu udokumentowanych konserwacji przeprowadzonych w ciągu minionych stuleci. To arcydzieło sztuki Zachodu, powstałe pod koniec XV wieku, od początku było prześladowane przez pech. Leonardo namalował ten obraz olejną temperą, techniką wówczas jeszcze nie sprawdzoną, a to w ostatecznym rezultacie stało się przyczyną tego, że już wkrótce wilgoć i kurz spowodowały poważne zniszczenia dzieła.

"Ostatnia wieczerza" należy do kilkunastu zaledwie dzieł, które Leonardo pozostawił po sobie jako malarz: część z nich w dodatku nigdy nie została ukończona. Mimo to znaczenie tego artysty jest ogromne, a jego osobowość wciąż jeszcze niezgłębiona. Podobnie nie przebadano w całości jego obszernej spuścizny literackiej.

Kościół  i klasztor Dominikanów Santa Maria Delle Grazie w Mediolanie

 

 

Nakryte kopułą prezbiterium powstało w latach 1492-98 r.

 według projektu Donato Bramantego.

Dzięki użyciu różnobarwnych cegieł osiągnięto ten wspaniały efekt.

Ogromne napięcie między sakramentem a zdradą - nigdy wcześniej temat ten nie został

wyrażony tak dramatycznie, a zarazem w tak zwartej formie, jak w tym arcydziele

Leonarda da Vinci, uważanym za szczytowe osiągnięcie klasycznego malarstwa.

Wnętrze kościoła Santa Maria Delle Grazie zostało przebudowane również według

projektu Bramantego, z nadaniem mu klarownej formy w stylu renesansowym.

Nawa główna kościoła Santa Maria Delle Grazie w Mediolanie

 

Ołtarz kościoła Santa Maria Delle Grazie.