Na zachód od Kairu, w miejscu gdzie Sahara graniczy z doliną Nilu, leży płaskowyż Giza. Tu w połowie III tysiąclecia p.n.e.powstały najsłynniejsze w dziejach ludzkości budowle - piramidy królów. Zbudowane zostały przez faraonów IV dynastii:

            -Cheopsa,

            -Chefrena,

            -Mykerinosa.

Uznane zostały jako jeden z siedmiu cudów antycznego świata. Największą piramidę wybudował faraon Cheops, którypanował w latach 2560 - 2537 p.n.e. Pierwotna długość piramidy Cheopsa u podstawy wynosiła 146,59 m. W okresie średniowiecza, tak jak inne budowle starożytne, służyła za doskonałe miejsce pozyskiwania materiału budowlanego, dlatego też dziś mierzy podstawy jedynie 227,5 m oraz 137 m wysokości przy kącie nachylenia ścian 51,5 stopnia.

Narożniki podstawy wyznaczają dokładnie cztery strony świata, a przekątna biegnie dokładnie wzdłuż osi północny wschód - południowy zachód. Do budowy użyto ponad 2 mln kamiennych bloków . 210 warstw przykryto okładziną  z polerowanego białego wapienia, a przy podstawie - z granitu. Wejście usytuowane w północnej ścianie piramidy przykryte jest potężnymi blokami. Do czasu średniowiecza zamaskowane było kamiennym oblicowaniem. Dziś do wnętrza wchodzi się nieco niżej, przez otwór wybity przez rabusi grobów. Wygląda na to, że znali oni układ korytarzy w piramidzie, ponieważ po ok. 40 m ich tunel łączy się z właściwym korytarzem, ciągle jeszcze zablokowanym ogromnymi głazami. Oszałamiające wrażenie robi Wielka Galeria wewnątrz piramidy (47 x 1-2 x 8,5 m). Nad ścianami z polerowanego wapienia wznosi się potężny strop wspornikowy. W posadzce biegnie zagłębiona rampa ze stopniami, a po jej bokach nisze w ścianie służące do zakotwiczenia bloków granitu, które uwolniono po złożeniu zwłok króla, by zablokować przejście. Na końcu Wielkiej Galerii znajduje się niski korytarz, zamknięty niegdyś czterema blokami, prowadzący do komory króla (0,45 x 5,2 x 5,8 m ) usytuowanej na wysokości 43 m. Ściany, posadzkę i strop wykonano  z czerwonego granitu. Mumii Cheopsa nigdy nie odnaleziono. Nad stropem znajduje się pięć komór, a ostatnia najwyższa z nich ma strop namiotowy. Po wschodniej stronie piramidy stała niegdyś duża świątynia grobowa. Pozostały po niej jedynie fundamenty i resztki posadzki z czarnego bazaltu. Po obu stronach świątyni grobowej odkryto dwie komory o długości 50 m, w których umieszczono po pogrzebie statki królewskie. Dwie inne komory znajdują się po południowej stronie piramidy. W pobliżu komór stoją trzy niewielkie piramidy królowych, grobowce matki i dwóch żon Cheopsa. Za nimi, na Cmentarzu Wschodnim wznoszą się mastaby innych członków rodziny królewskiej oraz kapłanów świątyni grobowej.

Piramidę Chefrena poznać można po dobrze zachowanej okładzinie na wierzchołku, podobnie jak większy kąt nachylenia ścian, wynoszący 53,1 stopnia, stwarza złudzenie, że budowla jest wyższa niż piramida Cheopsa. W rzeczywistości jest ona nieco niższa. Podstawa jej wynosi 215,25 m i pierwotnie miała wysokość 143,5 m  (dziś 136,5 m). Dwie warstwy bloków     u podstawy obłożone były okładziną granitową, wyżej zaś z polerowanego białego wapienia. W dobrym stanie zachował się zespół budowli towarzyszących piramidzie, otoczonej  w starożytności krytym obejściem szerokości 10 m. Po wschodniej stronie przetrwały mury świątyni grobowej połączonej ze świątynią dolną. Wejść do świątyni dolnej strzegły dwa sfinksy.

            Piramida Mykerinosa o bokach 102,2 104,6 m i kącie nachylenia ścian ok. 51 stopni ma jedynie 66 m wysokości. Zachowała się granitowa okładzina sięgająca od dołu 1/3 wysokości. Wyżej piramida obłożona była polerowanym wapieniem.

Po południowej stronie grobowca królewskiego stoją trzy mniejsze piramidy, a po stronie wschodniej zachowały się ruiny świątyni grobowej i alei procesyjnej.

Przed piramidami w Gizie

Nie ma wątpliwości co do tego, że w religii starożytnego Egiptu, w kwestiach dotyczących

 śmierci, gwiazdy odgrywały istotną rolę. Liczne odniesienia do nocnego nieba

i gwiazd znajdujemy w Tekstach Piramid, które umieszczano w królewskich grobowcach.

Tak zwana teoria korelacji z Orionem, według której układ trzech piramid w Gizie

odpowiada ułożeniu trzech gwiazd w Pasie Oriona

Piramidy w Gizie pojawiają się we wszystkich dyskusjach dotyczących gwiezdnego

zorientowania egipskich zabytków według stron świata.

Atmosferę cudowności, jaka otacza piramidy, podsycają krążące nieustannie niezliczone

opowieści i legendy na ich temat.

Piramidę Chefrena poznać można po dobrze zachowanej okładzinie na wierzchołku

Większość piramid została niezwykle dokładnie zorientowana według czterech stron świata. Największą precyzję osiągnięto w tym względzie za panowania IV dynastii - bloki kamiennych monumentów odbiegają od osi północ - południe  i wschód - zachód zaledwie o ułamki stopnia.

Już w czasach starożytnych piramidy uważane były za jeden

 z siedmiu cudów świata. Dziś także budzą podziw

i uznanie ze względu na doskonałość formy,

monumentalne rozmiary oraz jakość techniki wykonania.

Piramidy przyciągają turystów z całego świata

Potężne bloki piramidy Chefrena wydźwignięte były jedynie siłą ludzkich mięśni.