Na południe od Gizy leży rozległa  nekropolia w Sakkarze, zbudowana za czasów II dynastii (ok.2658 p.n.e.). Znajduje się tam także schodkowa piramida Dżosera - pierwsza piramida Egiptu. Budowlę zaprojektował wielki architekt Imhotep. Nad podziemną komorą grobową wzniósł wielką mastabę kwadratową z kamienia naturalnego, na której ustawił kolejno cztery, coraz mniejsze struktury.  W wymiarze religijnym, po stopniach piramidy faraon udawał się do nieba, by tam złączyć się ze swoim ojcem Re.

            Piramida ma kształt sześciu pochyłych stopni i wznosi się na wysokość 60 m i mierzy u podstawy 121 x 109 m. Wnętrze zawiera niekiedy ponad 50 większych i mniejszych pomieszczeń w układzie symetrycznym, skupionych wokół centralnej komory grobowej. Są to przede wszystkim magazyny  na ''potrzeby'' zmarłego w innym bycie. W podziemnych galeriach zespołu piramidy znaleziono 40 000 cennych naczyń z kamienia. Piramidę wkrótce otoczono budowlami kultu faraona: świątynią grobową i budynkami związanymi ze świętami i obchodami rocznicowymi. Cały kompleks jest otoczony murem o długości 545 m x 277 m i prawdopodobnie symbolicznie naśladuje mur obronny Memfis. Przez długą halę wchodzi się do wnętrza, zaprojektowanego z rozmachem dziedzińcami z ołtarzami i grupami budynków oraz świątyniami. Znajduje się tam też dziedziniec ''święta Sed''  z szeregami kaplic, przeznaczonych do obchodów tradycyjnych jubileuszy panowania króla. Obok piramidy schodkowej Dżosera znajduje się dziedziniec z komorą zwaną ''serdab'', przeznaczoną dla dużego siedzącego posągu króla, oraz dobudowana do piramidy świątynia grobowa. Resztę placu zajmują wysypane tarasy i rozległe cmentarzysko. Wzdłuż zewnętrznego muru obwodowego znajdują się proste groby szeregowe członków świty i sług zmarłego władcy, którzy idą na śmierć w ślad za nim i w ten sposób mają udział w jego życiu wiecznym. Od strony Nilu  ten efektowny zespół architektoniczny widać jako długi poziomy ciąg muru obwodowego, nad którym wznosi się schodkowy masyw piramidy Dżosera. Na nekropoli w Sakkarze znajduje się 15 piramid; najważniejsze zbudowali Userkaf, założyciel V dynastii,Unis          (V dynastia) i Tedi (VI dynastia). Wewnętrzne pomieszczenia piramidy Unisa ozdobiono - po raz pierwszy w historii Egiptu - Tekstami Piramid, których magiczne formuły miały ułatwić faraonowi uciążliwą wędrówkę w zaświatach. Budowla ta mierzyła niegdyś 44 m wysokości, a dziś wygląda jak rumowisko. Zachowała się komora grobowa, której ściany, jak również ściany prowadzącego do niej przedsionka ozdobione zostały pionowymi pasami hieroglifów, wykutych i pomalowanych na niebiesko.

            U podstawy stopni prowadzących od grobu Dżosera, po drugiej stronie świątyni grobowej, znajduje się piramida Unisa. W pomieszczeniach grobowych oglądać można piękne inskrypcje ''Tekstów Piramid''.

Piramida schodkowa króla Dżosera w Sakkarze zbudowana za czasów II dynastii (ok.2658 p.n.e.).

Budowlę piramidy zaprojektował wielki architekt Imhotep.

W wymiarze religijnym, po stopniach piramidy faraon udawał się do nieba.

Cena za dostarczenie 1 litra wody jest tak wysoka, że stają włosy dęba.

Temperatura sięga 580C a my jesteśmy bez picia.

Płacimy tylko za jedną butelkę - bo nie jesteśmy pewni, że to będzie

''BARAKA'', którą wyłącznie wolno pić.

Nie udało się z nim dogadać na ''migi'' .

Południowa elewacja piramidy. Widoczny pierwotny projekt królewskiego miejsca pochówku

 

Nad bezpieczeństwem turystów czuwają uzbrojeni policjanci

na wielbłądach.

Ściana pomieszczeń w piramidzie schodkowej Unisa -

ostatniego faraona V dynastii. Tu po raz pierwszy wykuto

''Teksty Piramid'' zawierające inwokacje i magiczne zaklęcia,

które miały dopomóc podróżującemu w zaświatach faraonowi.

Dźeser - właściciel piramidy schodkowej. Polichromowana wapienna rzeźba                                  

została znaleziona w kaplicy grobowej, w północnej części piramidy.

Scena rytualnego uboju - relief z grobu w Sakkarze z czasów V dynastii.

Trzej słudzy niosący dary dla zmarłego - relief z grobu w Sakkarze z czasów V dynastii.


Turyści mogą oglądać piramidy z grzbietu wielbłąda

Starożytny świat z tej wysokości wygląda ciekawiej.

Wielbłądy są czasem kapryśne

Rdzeń piramidy wykonywano z cegły mułowej, więc na ogół zachowały się w kiepskim stanie.

Mur z wapienia otaczający piramidę schodkową