Stolica państwa jest miejscem w którym islam przejął od  faraonów dzieło tworzenia historii w rejonie, gdzie dolina Nilu rozszerza się, przechodząc w płaską, żyzną deltę. Kair jest największym miastem Afryki, zajmuje powierzchnię 214 km2(13 mln mieszkańców - 29 tyś. osób na 1 km2), jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na naszej planecie. Najstarszym i największym przodkiem Kairu jest Memfis, założone około 3000 roku p.n.e. przez Menesa, legendarnego króla Egiptu. Wykopaliska archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że początki osadnictwa na terenie współczesnego Kairu sięgają V tysiąclecia p.n.e.

            Kair jest centrum politycznym i kulturalnym świata arabskiego, oraz głównym ośrodkiem handlowo-finansowym Egiptu, z portem rzecznym i międzynarodowym portem lotniczym.  Rozwinięty jest tu przemysł spożywczy, włókienniczy, metalowy, chemiczny, elektrotechniczny    i środków transportu. Rozwinięte jest tu rzemiosło artystyczne (złotnictwo, wyroby z metalu, tkactwo i snycerstwo). Znajduje się tu siedziba patriarchatu koptyjskiego.  W Kairze ma swą siedzibę pięć uniwersytetów i kilka instytutów naukowo-badawczych. Znajdują się tu liczne muzea, m. in. egipskie, sztuki islamu i koptyjskie oraz nowoczesne centrum kultury z operą.

            Kair ma wiele twarzy. Jedna - to rozgorączkowane, głośne, gigantyczne - które wchłonęło dwa sąsiednie miasta: Gizę i Szubra al-Chaima. Druga twarz - to przedmieścia, jeszcze inna - miasteczka satelickie. Razem tworzą aglomerację zwanąWiększym Kairem. Nikt nie wie, ilu ludzi mieszka tu naprawdę: 13 milionów, 15, a może więcej? Liczby zmieniają się. Pewny jest jedynie fakt, że wysoki przyrost naturalny, oraz napływ ludności ze wsi powiększają liczbę mieszkańców Kairu rocznie o dziesiątki tysięcy. Rezultatem tego jest ogromna gęstość zaludnienia. W niektórych ubogich dzielnicach na jeden km2przypada ponad 100 tyś. mieszkańców. W pejzażu miejskim Większego Kairu dominują nowe, pozbawione wyrazu budowle, jakie znaleźć można wszędzie na świecie.

Grafika:Cairo, Nile, a view from Tahrir Bridge towards North, Egypt, Oct 2004.jpg

Kair nad Nilem - widok z mostu Tahrir

Widok z Wieży Kairskiej w kierunku południowym

Grafika:Kairo 001.jpg

Widok współczesnego Kairu

Plac At-Tahrir

Zatłoczona ulica Kairu w pobliżu meczetu

Ulica w Kairze - łatwo się zgubić

fot. Grzegorz Lewocki

Meczet sułtana Hasana

 Meczet Ahmeda ibn Tuluna z IX w n.e.

fot. Grzegorz Lewocki

Wejście na plac przed Meczetem Ahmeda ibn Tuluna

Piękne zdobienia Meczetu Ahmeda ibn Tuluna

Wnętrze Meczetu Ahmeda ibn Tuluna

Bogate zdobienia Meczetu Ahmeda ibn Tuluna

Dziedziniec Meczetu Ahmeda ibn Tuluna z IX w n.e.

Bogaty wystrój zewnętrzny basenu do oblucji na dziedzińcu

Meczetu Ahmeda ibn Tuluna

Obok meczetu

Przed wejściem do meczetu

Przed wejściem do meczetu

Bogaty wystrój elewacji Meczetu Ahmeda ibn Tuluna

Wejście do meczetu po zdjęciu obuwia (wszyscy boso lub w skarpetkach)

W Meczecie Ahmeda ibn Tuluna

 

W Meczecie Ahmeda ibn Tuluna zaskakuje bogaty wystrój wnętrza

Próba medytacji w Meczecie Ahmeda ibn Tuluna

fot. Grzegorz Lewocki

 Cytadela z czasów Augusta I w p.n.e.

(przebudowana przez cesarza Arkadiusza 395-408 r. n.e.)

fot. Grzegorz Lewocki

Na zatłoczonych przejściach ruchem kierują policjanci.

 

Po powrocie do hotelu kąpiel w basenie sprawia niesamowitą rozkosz.

Woda jest chłodna, a pomieszczenia klimatyzowane - sama radość.