W malowniczej dolinie, położonej na uboczu, w najbardziej na południe wysuniętej części pasma gór, leżą grobowce królowych, księżniczek i książąt z okresu Nowego Państw. Jest ich 80, znacznie skromniejszych niż grobowce królów.

Grobowiec królowej Nefertari, Wielkiej Małżonki Ramzesa II, słynie ze wspaniałych barwnych reliefów. Stopnie prowadzą w dół do przedsionka. Wejście do długiego korytarza zdobią rysunki skrzydlatej Maat .W komorze grobowej można oglądać podróż królowej do bogów. Można też oglądać wizerunki bogów i demonów.

Do dziś udało się odnaleźć też około 450 grobów prywatnych i niezliczoną liczbę korytarzy nie posiadających dekoracji.

Dolina Królowych jest położoną najbardziej na południe nekropolią Teb.

Fragment jednego z pomieszczeń grobowca królowej Nefertari, małżonki Ramzesa II.

 Przepiękne malowidła przedstawiają scenę prowadzenia przez boginię Izydę -

królowej Nefertari przed oblicze boga Chepri.

Fragment malowideł w grobowcu Nefertari

Fragment malowideł w grobowcu Nefertari

Fragment malowideł w grobowcu Nefertari

 

Nefertari, małżonka Ramzesa II.

Grób księcia Amon-Herchepszefa, syna Ramzesa III, odkryty w 1904 r. przez

Włoską Misję Archeologiczną. Uważany jest za najpiękniejszy po grobowcu

królowej Nefertari, grób na tej nekropoli.

Trzy muzykantki grające na harfie, lutni i flecie, biorące udział w

bankiecie pogrzebowym. Malowidło to znajduje się w grobowcu Nachta

 i jest jednym z najbardziej znanych arcydzieł malarstwa tebańskiego.

Relief w grobowcu Paszedu - klęczy pod wielkim okiem Udżat, trzymającym świece ofiarne.

Oko Udżat - znaczy ''Uczynione Ponownie Zdrowym''  było potężnym amuletem ochronnym, nawiązującym do legendy o zranionym oku Horusa podczas walki z Setem i jego cudownym uleczeniu przez boga Tota.

Dwa wizerunki boga Anubisa w postaci szakala, znajdujące się w wąskim korytarzu

wiodącym do komory grobowej w grobowcu Paszedu - wysokiego urzędnika w Tebach.

Wschodnia ściana komory grobowej w grobowcu Paszedu. Nad wejściem dominuje wielkie centralne przedstawienie Ptaha-Sokarisa w postaci sokoła siedzącego na barce, nad którym unosi się oko Udżat. Na prawo od wejścia znajdują się trzy rzędy przedstawiające rodziców i krewnych zmarłego.

Poprzedzany przez Anubisa w postaci szakala spoczywającego na kaplicy, Paszedu wraz z żoną Nedżmetbehedet i synami Mehna i Kaha (przedstawionymi u stóp rodziców), oraz krewnymi, oddają hołd Horusowi. Pionowe kolumny tekstu zawierają zaklęcia z ''Księgi Umarłych''.

Zdjęcie lotnicze tzw. ''Grobów Dostojników'' i doliny Deir el-Bahari. Wielka świątynia królowej Hatszepsut dominuje nad całym otoczeniem. Za nią znajduje się naturalny amfiteatr, gdzie znaleziono liczne groby z królewskimi mumiami i ''Groby Dostojników''. Znanych jest kilkaset grobów, z których tylko nieliczne są udostępnione zwiedzającym. Mieszkańcy wioskiGurna przekształcili wiele grobowców w domostwa.

Widok na dolinę poświęconą w starożytności bogini Hathor w Deir el  Bahari (po arabsku

 znaczy ''Klasztor Północny'')

Plan świątyni w Deir  el-Bahari (po arabsku ''Klasztor Północny'') - bogini Hathor

Naprzeciw świątyni w Karnaku, po drugiej stronie Nilu, niczym wykuta w skale świątynia

bogini Hathor.

Widok na drugi taras i świątynię grobową Mentuhotepa II.

Widok na drugi taras,  świątynię Hatszepsut

i kaplicę Hathor.

Faraon Mentuhotep Nebhepetre z XI dynastii, zbudował w tej dolinie swą świątynię grobową.

Po raz pierwszy zastosowano tarasowy układ poszczególnych części świątyni, otaczając

tarasy kolumnami.

Niewiele przetrwało ze świątyni w Deir el  Bahari, jednak patrząc na jej ruiny można

ocenić wielkość i schemat architektoniczny tej budowli.

Reliefy w kaplicy Hathor