Na zachodnim brzegu Nilu leży ''Królestwo Umarłych''. W ich sercu znajduje się Dolina Królów, tajemnicze cmentarzysko faraonów Nowego Państwa. Przestali wznosić piramidy, jak robili to ich poprzednicy przez 1000 lat. Teraz kazali chować się w skalnych grobowcach  usytuowanych w ustronnych Zachodnich Gór , w pewnym oddaleniu od świątyń grobowych, które stały na równinie. Być może  względy bezpieczeństwa były przyczyną oddzielenia grobowców zmarłych władców od świątyń kultowych.

            Najstarszy grobowiec w Dolinie królów należał do Totmesa I. Grobowiec ma stromą schodową rampę, przedsionek, komorę grobową oraz pomieszczenie boczne na dary ofiarne. Na ścianach królewskich grobowców widnieje wiele rysunków i napisów ukazujących krainę umarłych tak, jak ją sobie wyobrażali Egipcjanie. Nazywa się je Księgami Świata Podziemnego i są niemal dziełami naukowymi. Traktują o tym, co jest za grobem. Opisują nocną podróż słońca przez podziemną krainę i jego tryumfalne zmartwychwstanie o poranku. Król kazał malować wędrówkę słońca w swym grobowcu, pragnął bowiem sam uczestniczyć w tym cudownym wydarzeniu. Wszystkie te wizerunki i teksty nie były przeznaczone dla oczu ludzi żyjących. Po ceremonii pogrzebowej grobowiec zamykano na zawsze i zasypywano wejście. Jednak niezmierne bogactwa, które władcy zabierali ze sobą, kusiły rabusiów. Rabusie, bojąc się zemsty faraonów, często palili ich mumie, dlatego kapłani - władcy XXI dynastii usiłowali ocalić choćby tylko zwłoki swych czcigodnych przodków. Ukryli je tak dobrze, że odnalezione zostały dopiero w XIX wieku i przewiezione do Kairu.. Odkrycie grobu Tutanchamona pokazało światu, jak wielkie skarby kryły groby królewskie. Grobowiec Tutanchamona był jedynym, który przetrwał    w stanie nienaruszonym tysiące lat., a faraon ten, też jako jedyny z władców egipskich , nadal ( po wykonaniu wielu zdjęć rentgenowskich ) spoczywa w swoim grobowcu w Dolinie Królów.

            W dolinie tej chowano faraonów przez blisko 500 lat, w okresie od osiemnastej do dwudziestej dynastii. Wśród           62 grobów  dwadzieścia pięć to pochówki władców.

Dolina Królów

Droga do Doliny Królów

Grupa turystów do Doliny Królów

Dolina Królów

Upał okropny - nie wszyscy mają parasole

Kolosy Memnona do dziś pełnią straż na zachodnim brzegu Nilu koło Luksoru

Kolosy Memmnona (Amenhotepa III) przy świątyni grobowej są często odwiedzane

 przez turystów

Kolos Memnona 

Szczyt Al.-Kurn, wznoszący się na wysokość ok. 500 m  nad Doliną Królów do złudzenia

 przypomina piramidę - symbol nieśmiertelności,

Fragment Doliny Królów - prawdopodobnie odosobnienie doliny sprawiło, że wybrano

 na miejsce cmentarzyska. Dolinę Królów ciągle jeszcze otacza aura tajemniczości.

Dojście do grobowców w Dolinie Królów przy temperaturze ok. 50oC

jest bardzo męczące.

W Dolinie Królów najstarszy grobowiec należał do Totmesa I.

Architekt grobowca Totmesa I - Inene, stwierdzał z dumą, że jest jednym z nielicznych

 ludzi, którzy znają sekretne miejsce pochówku faraona.

Komora sarkofagowa w grobowcu Ramzesa IV - dekorowana jest malowanymi scenami z ''Księgi Bram''. Pośrodku pomieszczenia  znajduje się olbrzymi granitowy sarkofag, wysokości ok. 3 m ozdobiony reliefami przedstawiającymi ''krainę umarłych''.

Na jednym z filarów komory sarkofagowej w grobowcu Totmesa III znajduje się wizerunek faraona dzierżącego berło i ceremonialną maczugę. Za nim stoją jego żony i córki. Po prawej stronie pokazana jest scena przedstawiająca symbolicznie Totmesa III karmionego przez Izydę.

Malowidło w komorze grobowej Totmesa III

Rozdziały ''Księgi Amduat'' zapisane hieroglifami na ścianach komory sarkofagowej w grobowcu Totmesa III. ''Księga Amduat'', czyli ''O tym, co w Zaświatach'' była jednym z wielkich tekstów grobowych, opisujących topografię świata podziemnego''

Relief ozdabiający wschodnią ścianę sklepienia grobowca faraona Setiego I, przedstawia

gwiazdozbiory północnego nieba. W zamyśle twórców relief ten miał ułatwić duszy władcy

 podróż do nieba i służyć połączeniu ciała z nieboskłonem.

Północna ściana komory sarkofagowej w grobowcu faraona Setiego I z reliefami przedstawiającymi uskrzydloną boginię Neftydę, boga - słońce Re, żeglujące w swej barce wodami świata. W dolnej części znajdują się liczne wyobrażenia Ozyrysa, Pana Zaświatów.

Fragment przedstawienia północnego nieba na suficie komory

sarkofagowej faraona Setiego I.

Wschodnia ściana komory sarkofagowej w grobowcu Ramzesa VI jest dekorowana tekstami

z ''Księgi Ziemi'', nawiązującymi do tematu powstania tarczy słonecznej. Teksty te opisują nocną

 wędrówkę boga słonecznego przez świat podziemny. 

Dolina Królów - Grobowiec Totmosisa III

Komora sarkofagowa w grobowcu Tutanchamona

Wspaniała trzecia trumna Tutanchamona, wykonana z kutego złota, o wadze 110,4 kg  i długości 188 cm, zawierała mumię młodego faraona. Umieszczona była w drugiej trumnie z drewna krytego złotą blachą, którą z kolei włożono do pierwszej - zewnętrznej drewnianej trumny wyłożonej złotą blachą. Cały zestaw był umieszczony we wnętrzu wielkiego kwarcowego sarkofagu.  

Trzecia trumna Tutanchamona wykonana z kutego złota,

Dolina Królów - Grobowiec Sothosa I

Dolina Królów - Grobowiec Sothosa I

Oaza na pustyni