Dzielnica Łacińska

Dzielnica ta opanowana jest przez studentów, tu znajduje się paryski uniwersytet Sorbona, który już w średniowieczu był ważnym ośrodkiem nauczania w Europie. Założona w 1257 roku przez Roberta de Sorbon, upowszechniła się na przełomie XIII i XIV wieku. Część gmachów uniwersyteckich w Dzielnicy Łacińskiej zbudowanych zostało w latach 1625 - 1642 na zlecenie kardynała Richelieu. W kościele, obok uczelni, znajduje się grobowiec kardynała.

Kaplica na Placu de la Sorbone

Na placu de la Sorbone

Na placu de la Sorbone