Przejazd autokarem trasy : Katowice (19.08.2004 r. godz. 10 ) - Gliwice - Wrocław - Słubice -

-         Paryż  (20. 08 - 24.08.04.) - Orlean -Gien - Chambord  - 

-         Chenoceaux - Amboise - Bruksela - Słubice -

-          Katowice ( 25.08.2004 r godz. 20 ).