Bazylika Sacre -Coeur

Bazylikę Sacre -Coeur ( Najświętszego Serca Jezusowego ) wzniesiono pod koniec XIX wieku na  wzgórzu Montmartre, na północ od centrum Paryża. Projekt budowy kościoła był poparty przez państwo i stanowił jakoby symbol powrotu Francji do sił po klęsce w wojnie Francusko-pruskiej ( 1870-1871 r.). Powojenne powstanie, znane jako Komuna Paryska, zaczęło się na Montmartrze. Podczas walk zabito arcybiskupa Paryża. Kościół, za zgodą hierarchii rzymskokatolickiej, zbudowano jako symbol narodowej skruchy. Od 1891 roku w bazylice tej odprawiano nabożeństwa, lecz ostatecznie ukończono ją dopiero w 1919 roku. Wielka kopuła, o wyglądzie raczej orientalnym ma 79 metrów wysokości. Dzwonnica wznosząca się ok. 30 m nad kopułą mieści jeden z największych dzwonów, o wysokości 3 m i masie 19 ton. We wnętrzu kościoła znajduje się sporo ozdobnych mozaik, lecz oryginalne witraże zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Mozaiki nad prezbiterium obrazują oddanie się Najświętszemu Sercu. Z tarasu przed wejściem, u szczytu schodów, roztacza się wspaniały widok.

Bazylika Sacre -Coeur

Wejście na szczyt schodów przed bazyliką

Wejście na szczyt schodów przed bazyliką

Wejście na szczyt schodów przed bazyliką

                                  Z tarasu przed wejściem, u szczytu schodów, roztacza się wspaniały widok.