Paryż to ogromna aglomeracja i zarazem najgęściej zaludniona stolica w Europie. Mieszka tu ok. 12 mln osób, co stanowi                      

20 % wszystkich mieszkańców Francji. Osiedlili się tu także emigranci, studenci, artyści, nauczyciele, biznesmeni oraz chodźcy polityczni z całego świata. Stanowią oni bardzo aktywną społeczność. Tak wielu mieszkańców tego kosmopolitycznego miasta pochodzi spoza Francji, że spotkanie rdzennego paryżanina graniczy z cudem.

Paryż składa się z 20 dzielnic administracyjnych o odrębnych kodach pocztowych. W centrum znajduje się pierwsza dzielnica, a numeracja następnych biegnie na zewnątrz, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tworząc spiralę. Obwód miasta wynosi 34 km. Sekwana dzieli Paryż na dwie części :

-         rive droite ( prawy brzeg)

-         rive gauche (lewy brzeg)

Wszędzie można się dostać środkami transportu publicznego.