Schärding leży w Górnej Austrii nad graniczną rzeką Inn. Jest stolicą powiatu. Pierwsza wzmianka o Schärding pochodzi z 804 roku. Nazwane wówczas było Scadinga  i było ważnym ośrodkiem handlowym. Książęta bawarscy nadali mu prawa miejskie  w 1316 roku. W następnych stuleciach, dzięki kwitnącemu handlowi, miasto rozwijało się bardzo dynamicznie - do 1799 roku stanowiło własność Wittelsbachów, dzięki czemu widoczne są ślady bawarskich wpływów warchitekturze .

Miasto zostało zniszczone w 1809 r. przez olbrzymi pożar, jednak w następnych latach  większość budynków odbudowano. Miasto wiele razy zalewane było przez rzekę Inn, która wyrządzała duże szkody, ale dzielni mieszkańcy szybko naprawiali uszkodzone budynki. Najpiękniejszym elementem miasta jest centralny plac, przecięty poprzecznym budynkiem. Północną część górnego placu zdobi szereg pięknych kamienic o wysokich szczytach, zwany Silberzeile. Nad domami Silberzeile góruje potężna bryła kościoła św. Jerzego z imponującą wieżą.

Z dawnego zamku pozostało niewiele, poza starą bramą i fosą. W dawnej bramie mieści się dzisiaj muzeum regionalne, którego najcenniejszymi eksponatami są: późnogotycka ''Madonna'', piękny krucyfiks i rzeźby Johanna Petera Schwabthalera (1772—1795 r.). Do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości średniowiecznych murów miejskich. Ze względu na swój urok i mnóstwo atrakcji turystycznych Schärding nazywane jest ''barokową perłą nad zielonym Inn''.

Zespół kamienic przy placu miejskim Schärding z ''Fontanną Christophorusa''

Schärding i kościół św. Jerzego nad graniczną rzeką Inn


 Na placu miejskim Schärding 

 Na placu miejskim Schärding 

 

 Na placu miejskim Schärding 

Przed Fontanną Christophorusa

Na placu miejskim Schärding

Zespół kamienic przy placu miejskim Schärding

Kościół św. Jerzego zbudowany w XV wieku

Organy w nawie głównej w kościele św. Jerzego

Ołtarz w kościele św. Jerzego

Madonna z Dzieciątkiem.

Obraz nad Ołtarzem Serca Jezusa

 namalowany przez M. Rottmayr

W 1690 r.

Ołtarz Józefa - namalowany przez J.A.        

Müller w 1727 r.

Ambona w kościele św. Jerzego