Republika Francuska, państwo w zachodniej Europie, nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym.

Powierzchnia:  51,5 tyś. km2

Ludność  : ok. 57 mln

Podział administracyjny : 96 departamentów w 22 regionach administracyjnych.

W skład Francji wchodzą 4 departamenty zamorskie :

            Gujana Francuska,

            Gwadelupa,

            Martynika,

            Reunion.

Należą do Francji także 3 terytoria zamorskie :

   Nowa Kaledonia,

   Polinezja Francuska,

   Wallis i Futuna,

Decydujące znaczenie dla powstania zachodniego świata średniowiecznego miało państwo Franków.

Za Karola Wielkiego obejmowało ono wszystkie już chrześcijańskie ziemie zachodniej i środkowej Europy  ( poza  Wyspami Brytyjskimi ).

Frankowie przystąpili do podboju Hiszpanii, opanowanej przez Islam, oraz ziem na wschodzie zamieszkałych przez pogańskie plemiona Germanów i Słowian. Powiodło im się wchłonięcie Sasów, których główne rody odgrywały później decydującą rolę w europejskiej polityce ( cesarze z dynastii saskiej ).

            Przymierze Karolingów z papiestwem przyniosło im kościelne błogosławieństwo i uznanie przez całe zachodnie chrześcijaństwo. Koronacja Karola Wielkiego na cesarza, dokonana w 800 r przez papieża Leona III  było świadomym nawiązaniem do tradycji Cesarstwa zachodniorzymskiego, które upadło w 476 r. Rozkwit kultury i sztuki w państwie Karolingów było pierwszym kulturalnym apogeum świata zachodniego.

W państwie Franków istniały też wewnętrzne sprzeczności, toteż już wkrótce rozpadło się ono na kilka mniejszych państw w Alpach i Italii oraz dwa większe: zachodnie państwo Franków ( późniejszą Francję ) i wschodnie państwo Franków, z którego rozwinęło się królestwo niemieckie. Królowie niemieccy, którzy przez Ottona I odnowili karolińskie przymierze i w 962 roku uzyskali godność cesarską.